AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Bwydlen Flasu'r Haf

2018-06-08

Gwledd naw cwrs gyda gwinoedd dethol – Gwesty Portmeirion, Nos Sadwrn yr 21ain o Orffennaf. Cyfle i brofi ystod eang sgiliau ein Prif Gogydd, Mark Threadgill a chael Blas yr Haf yn ei ogoniant am delerau arbennig iawn.


Dewch atom i Westy Portmeirion Nos Sadwrn yr 21ain o Orffennaf am 7.30yh i fwynhau’r cwmpeini a’r arlwy. Byrddau rhannu o 8. Dewis llysieuol ar gael.


£75 y pen yw pris noson Blas yr Haf gyda naw cwrs a gwin gwahanol ar gyfer pob cwrs wedi ei ddewis gan Deiniol ap Dafydd, Blas ar Win. Bydd Deiniol yn rhoi cyflwyniad i’r gwinoedd gyda phob cwrs.


Gwaetha’r modd nid oes gennym lety ar gael ar y noson.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more