AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Portmeirion yn Ennill Wobr

2018-11-15

Mae Portmeirion wedi ennill Gwesty'r Flwyddyn yn Gwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru.

Oedd yn noson gwobrau yn cael ei gynnal ar nos Iau 15ed o fis Tachwedd yn Venue Cymru. Oedd yn dathliad o'r tyfiant a llwyddiant y diwydiant dros y 12 mis diwethaf.

Dwedodd Ashley Redfern-Williams, Rheolwr y Gwesty, "Mae'r gowbr yn golygu lot fawr i ni gyd ym Mhortmeirion. Mae o'n gydnabyddiaeth o'r holl waith mae'r staff yn rhoi i mewn bob diwrnod i gynnal safon uchel i bob gwesteion"

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more