AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Seinwedd Newydd ym Mhortmeirion

2018-08-09

Mae seinwedd newydd gan Martyn Ware, un o sylfaenwyr The Human League a Heaven 17, wedi’i osod ym Mhortmeirion.


Caiff y seinwedd ddiweddaraf i gael ei gosod ym Mhortmeirion, ‘Beth Ddyfyd y Môr?’, ei lansio ym Mhortmeirion i ddathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru. 


Wedi’i gomisiynu’n wreiddiol gan Sound UK a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae ‘Beth Ddyfyd y Môr?’ wedi bod yn teithio o gwmpas y Deyrnas Unedig am y tair blynedd ddiwethaf yn casglu atgofion glan môr gan y cyhoedd. Mae’r profiad rhyngweithiol hwn yn caniatáu i ymwelwyr gyfrannu eu llais eu hunain i’r seinwedd trwy recordio eu hunain yn hel atgofion am y môr. “Fel hyn, mae’r seinwedd yn fyw ac mae’n newid ac yn tyfu”, meddai Ware. “Mae’n cynrychioli’r bobl sy’n ymweld â Phortmeirion ac mae’n ffordd newydd i ymwelwyr gysylltu â’r fan arbennig hon.”


Dyma’r drydedd seinwedd i Martyn ei gosod ar y cyd â Phortmeirion. Mae pob un yn gyfle i ymwelwyr ymgolli yn y profiad, gan gyfuno recordiau sain llais a cherddoriaeth berthnasol i gyfleu ystyr, teimlad, ac atgof, ynghyd â gwybodaeth, i ymwelwyr. “Mae rhywbeth theatraidd iawn am Bortmeirion”, meddai Ware. “Mae’r seinweddau hyn y gallwch ymgolli ynddynt yn gweddu i hud Portmeirion”.


Gosodwyd y seinwedd gyntaf ym Mhortmeirion yn 2014, fel nodwedd dros dro yn ystod Gŵyl Rhif 6. Fe’i gosod o dan Dŷ Pont ac roedd yn cynnwys deialog a cherddoriaeth o gyfres deledu The Prisoner. Esblygodd seinwedd y Prisoner i fod yn nodwedd barhaol o’r enw ‘Geiriau dan y Bont’, yn cynnwys Syr Clough Williams-Ellis yn siarad am ei weledigaeth a sut y creodd Bentref Portmeirion. 


Datblygwyd ail seinwedd Portmeirion ar gyfer Neuadd Ercwlff. Mae ‘Hafan Hen Adfeilion’ yn dweud hanes Syr Williams-Ellis yn dod ag amrywiol adeiladau i Bortmeirion o bob cwr o’r wlad a sut aeth ati i ddefnyddio hen nodweddion pensaernïol i wneud i’r pentref edrych yn hŷn nag ydyw mewn gwirionedd.


Dyluniwyd seinweddau Portmeirion fel profiad i ymgolli ynddo, rhywbeth y byddai ymwelwyr yn dod ar ei draws ar hap, bron. Maent wedi’u dylunio i synnu a hudo ymwelwyr yn ogystal â’u helpu i ddysgu mwy am y pentref a thyrchu ymhellach i’w hanes rhyfeddol.
 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more