AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
AROS DROS NOS

AROS DROS NOS

Blas yr Eidal mewn nes ardal

COVID-19. CYFNOD CLO DROS DRO

 

Ar y 19eg Hydref fe gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd cyfnod clo dros dro yn cael ei weithredu dros Gymru o 6 or gloch nos Wener y 23 Hydref tan fore dydd Llun 9fed Tachwedd.

Bydd pob busnes manwerthu nad yw'n hanfodol a phob busnes lletygarwch yn gorfod cau dros y cyfnod hwn ac ni chaniateir unrhyw gynulliadau dan do nac awyr agored o bobl nad ydynt yn byw yn yr un cartref.

Felly os yw eich archeb lety yn digwydd o fewn y cyfnod clo hwn byddwn yn cysylltu gyda chi i naill ai ail-drefnu dyddiad addas i chi neu ganslor archeb os yn well gennych. .

AROS

 

Profwch hud a lledrith noson ym Mhortmeirion. Gwyliwch y wawr yn torri dros Foel Ysgyfarnogod; gwyliwch y llanw yn llenwi'r Traeth Bach. Mae’r pentref mewn lle delfrydol ar ochr ddeheuol penrhyn y ddau draeth (a roes ei enw i bentref Penrhyndeudraeth gerllaw).

Sylwch mai deg tan chwech yw oriau agor pwll nofio awyr agored y gwesty, saith diwrnod yr wythnos tan 28ain o Fedi. Neilltuir defnydd y pwll i westeion preswyl y Gwesty, Castell Deudraeth a'r bythynnon hunan-arlwyo. 

Gwarantir y pris gorau am lety os archebwch arlein ar y wefan hon. Mae ein prisiau llety yn cynnwys TAW o 5% (tan 12fed Ionawr 2021, ar ôl hynny fydd TAW yn codi i 20%).

GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
PENSAERNÏAETH SYFRDANOL

GWESTY PORTMEIRION

Agorwyd Portmeirion ym 1926 a sonwyd yr adeg honno am Gwesty Portmeirion fel gwesty yn un o'r llefydd harddaf ar hyd arfordir Cymru.

CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
Yr hen a'r newydd mewn cytgord cytbwys

CASTELL DEUDRAETH

Castell gothig a godwyd gan Dafydd Williams AS ganol y 19G. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr

LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
LLOFFTYDD Y PENTREF
ADEILADAU LLIWGAR LLAWN CYMERIAD

LLOFFTYDD Y PENTREF

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref, wedi eu harddurno'n gywrain a chyda golygfeydd o'r pentref a'r traeth.

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY
CLWSTWR O FYTHYNNOD HANESYDDOL

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Mae gan bentref Portmeirion 13 o fythynnod huan-arlwy a'r gwesteion yn cael mynedfa i holl adnoddau Gwesty Portmeirion.

Cynigion ac Achlysuron

NEW YEAR'S EVE

NEW YEAR'S EVE

Nos Galan Castell Deudraeth

Curo Felan Ionawr

Curo Felan Ionawr

Mae Curo Felan Ionawr yn ei ôl am y pris gorau erioed

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion arbennig munud olaf Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Pecyn Aur Yr Hydref

Pecyn Aur Yr Hydref

Mwynhewch ein Pecyn Aur yr Hydref yn ystod mis Tachwedd