AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

AROS YM MHORTMEIRION

Blas yr Eidal mewn nes ardal

Profwch hud a lledrith noson ym Mhortmeirion. Gwyliwch y wawr yn torri dros Foel Ysgyfarnogod; gwyliwch y llanw yn llenwi'r Traeth Bach. Mae’r pentref mewn lle delfrydol ar ochr ddeheuol penrhyn y ddau draeth (a roes ei enw i bentref Penrhyndeudraeth gerllaw).

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

PENSAERNÏAETH YSGAFNDROED

GWESTY PORTMEIRION

Agorwyd Portmeirion ym 1926 a sonwyd yr adeg honno am Gwesty Portmeirion fel gwesty yn un o'r llefydd harddaf ar hyd arfordir Cymru.

Diwyg Cyfoes mewn Castell Gothig

CASTELL DEUDRAETH

Castell ffug o gynfod Fictoria a godwyd gan Dafydd Williams. Mae gan y Castell 11 o lofftydd cyfoes, dwy ystafell fwyta, bar a stafell bwyllgor fawr

ADEILADAU LLIWGAR LLAWN CYMERIAD

LLOFFTYDD Y PENTREF

Mae 32 o lofftydd a switiau yn y pentref, wedi eu harddurno'n gywrain a chyda golygfeydd o'r pentref a'r traeth.

CLWSTWR O FYTHYNNOD HANESYDDOL

BYTHYNNOD HUNAN-ARLWY

Mae gan bentref Portmeirion 13 o fythynnod huan-arlwy a'r gwesteion yn cael mynedfa i holl adnoddau Gwesty Portmeirion.

Cynigion ac Achlysuron

O'r Gwanwyn i'r Haf

Mae ein cynnig Ar Drothwy'r Haf yn ei ôl ar gyfer 2018.

Hafan yr Hafnos

Aroswch dair noson neu fwy ganol yr wythnos i gael 10% oddi ar bris talu ymlaen llaw Swper, Gwely a Brecwast.

Gwely a Brecwast dros yr Haf

Arhoswch ym Mhortmeirion yn ystod mis Gorffennaf neu Awst, gyda prisiau yn cychwyn o £105 y person.

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan