AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Diwrnod Agored Priodasau

2018-11-03

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn, 17eg Dachwedd ar gyfer ein Diwrnod Agored Priodas, yn caniatáu chi i brofi'r gwir hud y mae Portmeirion yn ei gynnig.

Bydd ein Diwrnod Agored Priodas yn rhoi cyfle i gyplau ddarganfod ein cyfleusterau priodas unigryw, cwrdd â chyflenwyr lleol a dod i adnabod ein cynllunwyr priodas ddibynadwy sydd bob amser yn barod i fynd un cam ymhellach i wneud eich diwrnod mor arbennig â phosib.

Nid yn unig y byddwch chi'n gadael y Diwrnod Agored Priodas yn gwenu a llawn ysbrydoliaeth a chariad, byddwch hefyd yn gadael yn teimlo’n adfywiog ar ôl gwydraid am ddim o fizz a bag arbennig o fan gofroddion.

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cipolwg i chi ar sut y gallwn ni ym Mhortmeirion helpu i wneud eich diwrnod mor berffaith ac hudol a gallwn - gyda'ch anghenion a'ch dymuniadau bob amser wrth galon ein gwaith.

DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM yw hwn ond mae’n rhaid i westeion gofrestru i gymryd rhan. Cadwch eich lle yma.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more