AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecyn Hydrangea

Pecyn Hydrangea

Pecyn hyd at 60 o westeion

Ein Pecyn Hydrangea yw'r pecyn priodas mwyaf poblogaidd yma. Mae'n eistedd hyd at 100 o westeion ar gyfer y seremoni sifil yn y Neuadd Ercwlff.

Bydd y pecyn hwn hefyd yn cynnwys derbyniad diodydd gyda danteithion yng Ngwesty Portmeirion, y Wledd Briodas (tri chwrs gyda choffi a melysfwyd), detholiad o winoedd o'ch dewis o blith rhai label Portmeiron, dŵr llonydd a byrlymus, gwydriad o win byrlymus ar gyfer y llwnc-destun (Cava neu Prosecco, Siampaen ar gael am daliad ychwanegol), gorchuddion cadeiriau yn y Neuadd, bwffe gyda'r nos, llofft pâr priod o gostyngiad o 15% oddi ar bris llety gwely a brecwast i hyd at 12 ystafell am un noson yn unig.

Y Diwrnod Mawr

 • 11:00 - 12:00 Seremoni Sifil
 • 12:30 - 14:00 Tynnu Lluniau a Derbyniad Diodydd
 • 14:00 - 17:00 Y Wledd Briodas*
 • 17:00 - 00:00 Parti Noson
 • 20:00 - 21:30 Bwffe Nos
 • 00:00 - 00:30 Cerbydau

*Gofynnwn yn glen i'r holl westeion fod wrth y byrddau ar gyfer y wledd briodas erbyn 2 o'r gloch y pnawn.

 

Prisiau'r Pecyn Hydrangea

 • Ebrill - Medi: £10,995.00 (60 o westeion)
 • Hydref - Mawrth: £9,995.00 (60 o westeion)
 • Uchafswm o westeion ar gyfer y Seremoni Sifil: 100
 • Uchafswm o westeion ar gyfer Y Wledd Briodas: 120
 • Gwesteion Ychwanegol: £150.00
 • Plant 4-12 oed: £75.00
 • Plant o dan 4 oed: Am Ddim
 • Gwesteion nos yn unig: £40.00

Bwydlenni Sampl Priodas

Y Wledd Briodas

Bwffe Nos