AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Grotto Siôn Corn

Ymweld â Siôn Corn

Profwch hud y Nadolig ym Mhortmeirion gydag ymweliad i Groto Siôn Corn.

Mae Groto Siôn Corn ar agor bob dydd Sadwrn a ddydd Sul ym mis Rhagfyr o 10yb-5yh. Mae tocynnau i gwrdd â Siôn Corn yn £ 3 ac mae ein coblynnod wrth law gyda anrhegion traddodiadol i'r rhai bach.

Archwiliwch Portmeirion yn ei holl ysblander Nadolig. Gall oedolion fwynhau lluniaeth draddodiadol yn ein caffis neu wneud ychydig o siopa Nadolig yn ein siopau.

Mae tocynnau ar gyfer Groto Siôn Corn ar gael o'r Ganolfan Groeso. Mae mynediad i Bentref Portmeirion yn cael ei werthu ar wahân.

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni a'r 01766 772409 ymholiad@portmeirion.cymru