AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bryn Bach

Bryn Bach

Perfformiadau byw ym Mhortmeirion

Bydd Bryn Fon, John Williams, a Rhys Parry gyda Ffion Emyr yn perfformio yn Neuadd Ercwlff ar 29 Tachwedd. Tal mynediad yw £10 a mae'r tocynnau ar gael gan Siop Dewi, Penrhyndeudraeth, neu Siop Eifionydd, Porthmadog.