AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Blog Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

2022-12-15

Cawsom benwythnos arbennig dros yr Ŵyl Fwyd a Chrefft a braf oedd croesawu bron i 8,000 ohonoch draw i’r pentref – diolch am ddod a gobeithio y cawsoch amser braf yn siopa ac yn mwynhau gweld hen ffrindiau ac ati.

Byddwn nawr yn anelu tuag at y cyfnod Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac yna byddwn yn cau am gyfnod mis Ionawr. Dyma’r dyddiadau pwysig i’ch dyddiadur:

Dydd Nadolig – Pentref ar gau i ymwelwyr dyddiol

Dydd San Steffan – Pentref ar gau i ymwelwyr dyddiol

Fydd Pentref Portmeirion ar gau i bawb:

Pnawn Sul 8fed o Ionawr tan fore Llun 30ain o Ionawr 2023

Mawr obeithiwn y cewn eich croesawu nol yma flwddyn nesaf – a cofiwch y bydd ein Maes Cartrefi Modur yn agored o’r 1af o Fawrth 2023.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda Gyfeillion!

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more