AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
SWYDDI AR GAEL

SWYDDI AR GAEL

Gyrfa Portmeirion


SWYDDI AR GAEL

Gweinydd / Gweinyddes 

Gweinydd / Gwyeinyddes yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth. Meini prawf:

 

Gwneud Cais

 

Cynorthwy-ydd Bar 

Cynorthwy-ydd Bar yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth. Meini Prawf:

 

Gwneud Cais

 

Cogyddion 

Rydym ar hyn o  bryd yn recriwtio staff arlwyo ar bob lefel i ymuno â’n tîm brwdfrydig a lwyddiannus.


Mae arnom angen Cogyddion ar lefelau is a lefelau mynediad lle bydd hyfforddiant ar gael yn y gweithle gan ein darparwr hyfforddiant lleol.  Yn yr un modd, mae arnom angen staff Gweini Blaen Tŷ a staff Bar llawn-amser. Rydym yn chwilio am bobl sy'n mwynhau rhyngweithio â’n cwsmeriaid, sydd â synnwyr digrifwch gwych, ac sydd wedi arfer ag amgylcheddau prysur lle mae safon y gwasanaeth yn hollbwysig.


Cewch gyfleoedd datblygu gyrfa dihafal gan weithio ochr yn ochr â rhai o bobl fwyaf profiadol ac angerddol y diwydiant. Yn ogystal, byddwch yn gweithio yn un o leoliadau mwyaf eiconig y DU. Ymhlith manteision y swyddi mae hyfforddiant yn y gwaith, pecyn hael, cynllun pensiwn cwmni, 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn a chyfleoedd ar gyfer dyrchafiad mewnol.

 

Dylai'r rhai sy'n ymgeisio allu dangos y meini prawf canlynol:

Cefndir addysgol da

Mae ychydig o brofiad cegin yn ddymunol

Rhaid gallu gweithio fel rhan o dîm

Dylai fod yn uchelgeisiol a pharod i wella sgiliau coginio a pharatoi bwyd, a bod yn frwdfrydig am y diwydiant

Gwneud Cais

Therapydd Harddwch 

Mae Sba’r Forforwyn, sy'n edrych dros yr afon Dwyryd, ac wedi ei leoli o fewn pentref eiconig Portmeirion yng ngogledd Cymru, yn chwilio am Therapydd Sba / Harddwch. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd wedi gweithio mewn sefydliad tebyg gyda chyfleusterau tylino a harddwch. Byddem yn disgwyl i ymgeiswyr fod gyda chymhwyster NVQ lefel 2 neu 3, yn ddelfrydol mewn Therapïau Sba neu mewn Therapïau Harddwch. Oherwydd y byddwch yn ymdrin yn uniongyrchol gyda'n gwesteion a chwsmeriaid y rhinweddau personol sydd eu hangen fyddai sgiliau gofal cwsmer a cyflwyniad personol rhagorol, ynghyd a'r gallu i weithio fel rhan o dîm bach.

Cyflog gymesur â chymwysterau a phrofiad.

 

Gwneud Cais