AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
SWYDDI AR GAEL

SWYDDI AR GAEL

Gyrfau Portmeirion

SWYDDI PORTMEIRION 

Mae nifer o swyddi ar gael ym Mhentref Mhortmeirion, swyddi llawn amser, rhan amser, tymhorol ac achlysurol, ymunwch â ni! Rydym angen y canlynol –

Cogyddion Chef de Partie - Gwesty Portmeirion a Castell Deudraeth

Cogyddion Neuadd y Dref a Caffi’r Ddraig (oriau yn ystod dydd yn unig)

Porthorion Cegin/Gwaith Golchi Llestri (oriau amrywiol)

Cynorthwywyr Bwyty/Bar Gwesty Portmeirion a Castell Deudraeth

Cynorthwywyr Caffis (oriau amrywiol, yn ystod dydd yn unig)

Porthorion Dydd

Cynorthwyydd Tollborth

Cysylltwch gyda Ellen neu Nia o’r Adran Adnoddau Dynol ar 01766 772369 am ragor o fanylion neu ebostiwch eich CV draw i swyddi@portmeirion.cymru


SWYDDI AR GAEL

Ffair Waith 19.02.2022Mynediad am ddim  

DIWRNOD FFAIR SWYDDI

Neuadd Ercwlff PORTMEIRION 

dydd SADWRN |  19.02.2022 10:00 - 13:00

 

BEDAN NIN EI GYNNIG?

 

Isafswm cyflog o £9.50 yr awr (dros 23 oed) gyda graddfeydd uwch am weithio oriau anghymdeithasol ac am brofiad a chymwysterau perthnasol.

Swyddi llawn/rhan amser, tymhorol ac achlysurol, parhaol ar hyd y flwyddyn, cyfleoedd i ddatblygu ac ennill cymwysterau yn y gweithle, prentisiaethau ar gael.

Swyddi ar gael ar gyfer Cogyddion (profiadol neu o dan hyfforddiant), Cynorthwywyr Blaen Tŷ/Bwytai, Staff Bar, Caffis, Manwerthu, Cadw Ty, Porthorion, Tollborth ac eraill.

Galwch draw am sgwrs i ddysgu mwy am ein cyfleon. 

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more