AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

5 Ffordd o Ddathlu Sul y Mamau ym Mhortmeirion

2020-03-12

Mae Sul y Mamau ar y gorwel, felly dyma syniadau i’ch helpu i ddathlu a thretio’ch annwyl fam i ddiwrnod arbennig ym mhentref Portmeirion. Boed eich bryd ar ddiwrnod o faldod moethus mam a merch, dathliad teuluol i’r holl famau yn eich bywyd, neu os ydych chi’n chwilio am anrheg i’w roi iddi ar Fawrth yr 22ain, mae rhywbeth at eich dant ym Mhortmeirion!

 

  1. Dathlu dros De Prynhawn

 

Dewch i fwynhau te prynhawn ar ein teras. Cewch wledda ar bob math o de, cacennau, brechdanau a sgons. Ychwanegwch wydriad o Brosecco neu Bellini am brofiad moethus!

Gallwch weld ein bwydlen te prynhawn a chadw bwrdd yma.

 

  1. Diwrnod o faldod yn y Sba

 

Trefnwch becyn neu driniaeth yn Sba’r Fôr-forwyn i roi maldod haeddiannol i’ch mam ar Sul y Mamau eleni! O driniaethau lapio’r corff, i driniaeth wyneb neu ewinedd, mae opsiynau lu i ddewis o’u plith, oll yn defnyddio’r nwyddau figan-gyfeillgar a ddefnyddir gan ein tîm o therapyddion cymwysedig.

 

  1. Pryd blasus o fwyd i’r teulu oll

 

Dathlu fel grŵp mwy? Gallwch gadw bwrdd yn un o’n bwytai a chaffis i gael cinio neu swper, neu gallech logi ystafell achlysur am ddathliad mwy preifat. Mae’r dewis yn amrywio o giniawa moethus i brydau mwy hamddenol.

 

  1. Diwrnod allan cwbl unigryw

 

Mwynhewch ddiwrnod allan ym mhentref Portmeirion, a mynd am dro o gwmpas ein gerddi ac aber hardd afon Dwyryd ar brynhawn Sul o wanwyn. Mae cyfleoedd di-ri i fwynhau’r awyr agored o gwmpas Portmeirion, dyma gyfle perffaith am ychydig o amser aur gyda mam!

 

  1. Tocyn Rhodd Portmeirion

 

Chwilio am yr anrheg ddelfrydol i’w roi i’ch mam? Mae gennym amrywiaeth docynnau rhodd yn cynnwys tocynnau i’r sba, llety, te prynhawn a phrydau bwyd, dyma rodd Sul y Mamau sy’n rhoi’r rhyddid iddi ymweld â phentref Portmeirion rywdro eto.

Mae ein tocynnau rhodd ar gael yma.

Blaenorol

Yn Ôl