AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Pecyn Blasu'r Haf

Bwydlen blasu ddirywiol 10 cwrs gyda wydriad o swigod

Dewch i fwynhau profiad gwych o fwyty moethus Gwesty Portmeirion yr haf hwn gyda'n Pecyn Blasu'r Haf.

Mae'r pecyn yma yn cynnwys bwydlen blasu ddirywiol 10 cwrs gyda gwydriad o swigod, llety dros nos a brecwast llawn. Wi-fi am ddim, mynediad i'r pentref am ddim, parcio wedi ei neilltuo. 

Gellir uwchraddio eich profiad i gynnwys gwinoedd. Rydym wedi dewis gwin i ategu pob cwrs o'r fwydlen blasu. Gellir archebu gwinoedd trwy gysylltu â'n tîm archebu.

Ar gael o 7 Awst tan 5 Medi yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £167 y pen y noson. Uwchraddiadau ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Gall rheolau isafswm nosweithiau fod yn berthnasol.

Archebwch ar-lein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon e-bost i aros@portmeirion.cymru