AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Hafnosau Hirion

Aroswch dair noson neu fwy ganol yr wythnos i gael 10% oddi ar bris talu ymlaen llaw Swper, Gwely a Brecwast.

Aroswch dair noson neu fwy ganol yr wythnos rhwng 20fed Gorffennaf a'r 1af Medi 2018 i gael 10% oddi ar bris talu ymlaen llaw Swper, Gwely a Brecwast.

Amodol ar argaeledd. Nid yw'r cynnig hwn yn cynnws nosweithiau Sadwrn. 

Dilys o'r 20fed o Orffennaf i'r 1af o Fedi yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £278 i ddau y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Uwchraddiadau ar gael. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru