AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Dathlu'r Gwanwyn

Dathlu'r Gwanwyn

Pecyn Bwydlen Flasu Mark Threadgill

PRIF-COGYDD PORTMEIRION YN CYRRAEDD ROWND DERFYNNOL BWYDLEN FAWR Y BBC

 

Daeth Mark Threadgill, Prif Gogydd Portmeirion, i’r brig mewn cystadleuaeth dan arweiniad y cogydd Michelin enwog Tom Kerridge i benderfynu cynrychiolydd Cymru ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth hon a hynny yn erbyn cyd-cogyddion arobryn o Gymru, sef Georgia Summerin, Tom Westerland a Simmie Vedi.

I ddathlu’r llwyddiant hwn hoffem eich gwahodd i ymuno â ni i brofi dawn Mark ac i fwynhau ei fwydlen flasu arbennig sy’n gwneud yn fawr o’r seigiau a baratowyd ganddo ar gyfer y gystadleuaeth.

Ymunwch â ni am ddwy noson o seibiant y gwanwyn hwn am bris diguro yn cychwyn o £299 i ddau y noson mewn llofft dwbwl yn y pentref (uwchraddiadau ar gael) a hynnyn cynnwys swper, gwely a brecwast gyda bwydlen flasu a ysbrydolwyd gan fwydlen arobryn Mark i’r Great British Menu ac ar yr ail noson ginio tri chwrs ym mwyty Castell Deudraeth neu yn y Gwesty, gyda llety mewn ystafell ddwbl yn y pentref (uwchraddiadau ar gael) a brecwast llawn y ddau fore.

(Mae uwchraddiadau ar gael, ar gais ac yn dibynnu ar argaeledd.)

Dydd Gŵyl Dewi, 1af o Fawrth hyd at 25ain o Fai 2023. 

Dyddiau cyrraedd - Dydd Sul i Dydd Mercher yn unig

Archebwch gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 770000 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more