AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Dyma pam mae Portmeirion yn lleoliad delfrydol i briodi!

2020-02-20

Dathlwch eich diwrnod mawr mewn lleoliad arbennig, pentref hudolus Portmeirion. Mae yma amrywiaeth o opsiynau i ddewis o’u plith, yn gweddu i faint a chyllideb eich priodas chi. Boed eich bryd ar wasanaeth bach rhamantus gyda theulu a ffrindiau agos, neu ddathliad mawr gyda phawb yn eich cylch ehangach, mae priodas ynghanol hud a lledrith pentref Portmeirion yn briodas fendigedig! Dyma fwy o wybodaeth i’ch perswadio...

  • Priodasau bach a mawr, fe ofalwn ni amdanoch

O ysblander ystafell y drychau ar gyfer partïon o 14 neu lai, i Neuadd Ercwlff ar gyfer hyd at 100 o westeion, mae Portmeirion yn cynnig amrywiaeth o opsiynau ar gyfer eich seremoni a’ch parti priodas. Darllenwch fwy ar ein tudalen trosolwg priodasau.

  • Pecyn Priodas Parod neu Becyn wedi’i Deilwra

Mae ein hamrywiol opsiynau pecyn priodas yn gwneud gwaith rhwydd a diffwdan o drefnu eich diwrnod mawr. Mae ein pecynnau’n dod mewn amrywiaeth o brisiau yn cynnwys yr ystafell, bwyd, llety i’r cwpl sy’n priodi a mwy. Mae pecynnau’n amrywio yn ôl maint eich priodas a’r tymor, sy’n rhoi hyblygrwydd i chi lunio eich diwrnod yn ôl eich dymuniad. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, gallwch ddewis pecyn wedi’i deilwra sy’n rhoi’r dewis i chi greu diwrnod priodas gwbl unigryw!

  • Mae ein Trefnwyr Priodas yma i helpu

Mae ein Trefnwyr Priodasau ar gael am ddim (wir i chi!) i’ch helpu i wneud yn siŵr bod eich diwrnod mawr yn berffaith a phopeth yn mynd rhagddo’n rhwydd. Ein nod yw sicrhau bod pob diwrnod priodas yn digwydd yn union fel mae’r cwpl hapus eisiau iddo fod, ac mae ein tîm profiadol yma i’ch cynorthwyo bob cam o’r ffordd.

  • Llofft foethus i orffwys ar ôl y diwrnod mawr

Mae dewis eang o opsiynau llety ym Mhentref Portmeirion i’ch gwesteion eu llogi, yn cynnwys disgownt o 15% ar hyd at 20 o lofftydd yng Ngwesty Portmeirion. Pan rydych chi’n archebu pecyn priodas, rydym yn cynnig Swît y Pentref am ddim i’r cwpl sy’n priodi. Darllenwch fwy am yr opsiynau llety priodas yma.

  • Diwrnod Agored Priodasau Portmeirion

Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 29 Chwefror, 12–3yh, am gyfle i weld ein cyfleusterau, cwrdd â’n trefnwyr priodasau ac i ddarganfod beth sydd gan gyflenwyr lleol i’w gynnig. O, ac fe gewch chi fag rhoddion a gwydriad o swigod! Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad am ddim yma.

  • Dewch i weld ein cyfleusterau

Os hoffech chi edrych o gwmpas ein cyfleusterau ar eich pen eich hun, gallwch drefnu sesiwn preifat gyda’n tîm a mwynhau taith dywys o gwmpas Pentref Portmeirion i’ch helpu i benderfynu’n union beth sut hoffech ddathlu eich priodas. Cliciwch yma i drefnu ymweliad.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl