AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

CROESO I BENTREF PORTMEIRION

Datganiad 9fed o Ebrill 2021

 

Bydd Portmeirion yn ailagor i ymwelwyr dyddiol ar y 12fed Ebrill 2021.

Prynwch eich tocynnau ymlaen llaw. Gwnewch nodyn o'r rhif rhag ofn i'ch e-bost cadarnhad fynd ar goll - dyma'ch tocyn mynediad.

Mae'r Gwesty a Castell ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau coronafirws

Bydd ein swyddfa archebion llety ar agor yn ddyddiol rhwng 9yb a 5yh. Fel rheol maen haws anfon e-bostio gydag ymholiad aros at aros@portmeirion.cymru 

Am ymholiadau ynghylch aelodaeth flynyddol, ymweliadau dydd ac archebion grŵp, cysylltwch â visit@portmeirion.wales

 

TOCYNNAU RHODD

Os oes gennych docynnau rhodd sy'n dod i ben cyn 31 Mawrth 2021, byddwn yn falch o'u ddiweddaru ichi am 12 mis arall o'r 1 Ebrill 2021 dim ond ichi ddychwelwch y tocynnau inni.  Nid oes angen i chi anfon y blwch rhodd os oes gennych un gan fod hynny'n ychwanegu at gost postio.
 
Dychwelwch eich tocynnau rhodd i:
 
Tocynnau Rhodd Portmeirion, Swyddfa'r Siopau, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6ER
 
Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â hyn anfonwch e-bost at  siopau@portmeirion.cymru
 

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more