AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

CROESO I BENTREF PORTMEIRION

DATGANIAD 19 HYDREF 2020

 

CYFNOD CLO DROS DRO

 

Ar y 19eg o Hydref fe gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd cyfnod clo dros dro yn cael ei weithredu dros Gymru o 6 or gloch nos Wener y 23 Hydref tan fore dydd Llun 9fed Tachwedd. Bydd pob busnes manwerthu nad yw'n hanfodol a phob busnes lletygarwch yn gorfod cau dros y cyfnod hwn ac ni chaniateir unrhyw gynulliadau dan do nac awyr agored o bobl nad ydynt yn byw yn yr un cartref.

Os oes gennych chi archeb lety yn ystod y cyfnod clo byddwn yn cysylltu â chi yn ystod yr wythnos hon. Byddwn yn falch i naill ai ail-drefnu dyddiad addas i chi neu ganslor archeb os ydi'n well gennych.

Byddwn yn gweithio trwy ein harchebion gydol yr wythnos hon a byddwn yn blaenoriaethu ein galwadau yn nhrefn dyddiadau cyrraedd.

Os hoffech gysylltu â ni, a fedrwch wneud trwy e-bost os gwelwch yn dda ar aros@portmeirion.cymru gan ein bod yn profi nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd. Cofiwch gynnwys eich rhif archebu a'ch dyddiad cyrraedd. Diolch yn fawr am eich cymorth yn hyn o beth.

Edrychwn ymlaen i ail-drefnu dyddiad ichi os yn bosib gan obeithio y cawn eich croesawu i bentref Portmeirion yn fuan.