AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

CROESO I BENTREF PORTMEIRION

DATGANIAD 20 RHAGFYR 2020

 

MAE PORTMEIRION AR GAU

 

Mae pentref Portmeirion ar gau ar gyfer ymweliadau dydd tan 12 Chwefror 2021

Mae'r llety hunan arlwyo ar gau tan 18 Ionawr 2021 os caiff y cyfyngiadau eu codi erbyn hynny.

 

GWESTAI PORTMEIRION AR GAU TAN 5 MAWRTH 2021

Bydd Gwesty Portmeirion na Chastell Deudraeth ar agor a byddant ar gau tan y 5ed Mawrth 2021.

Bydd ein swyddfa archebion llety ar agor yn ddyddiol rhwng 9yb a 5yh. Fel rheol maen haws anfon e-bostio gydag ymholiad at aros@portmeirion.cymru

 

TOCYNNAU RHODD

 

Os oes gennych docynnau rhodd sy'n dod i ben cyn 31 Mawrth 2021, byddwn yn falch o'u ddiweddaru ichi am 12 mis arall o'r 1 Mawrth 2021 dim ond ichi ddychwelwch y tocynnau inni.  Nid oes angen i chi anfon y blwch rhodd os oes gennych un gan fod hynny'n ychwanegu at gost postio.
 
Dychwelwch eich tocynnau rhodd i:
 
Tocynnau Rhodd Portmeirion, Swyddfa'r Siopau, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6ER
 
Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â hyn anfonwch e-bost at Alan neu Sian ar siopau@portmeirion.cymru