AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
BWYD PORTMEIRION

BWYD PORTMEIRION

Gyda dewis o fwytai arobryn a chaffis amrywiol, cewch ddigon o ddewis yma o ran beth i'w fwyta.

Mae Pentref Portmeirion yn cynnig sawl dewis o ran bwytai,  o fwyty ffurfiol 'art deco' Gwesty Portmeirion i'n Brasserie anffurfiol yng Nghastell Deudraeth.

Mae nifer o gaffis a siopau coffi ar y safle gan gynnwys Neuadd y Dref, Caffi'r Sgwâr a Chaffi Rhif 6. Yn Caffi Glas cewch ffefrynnau Eidalaidd megis pasta a phitsa ac yng Nghaffi'r Angel cewch hufen iâ yr arddull Eidalaidd wedi ei wneud ar y safle.

Mwynhewch De Prynhawn ar deras Gwesty Portmeirion neu yn un o'r lolfeydd neu'r bar. 

 

GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
GWESTY PORTMEIRION
BWYD MEWN LLE UNIGRYW

GWESTY PORTMEIRION

Mwynhewch ginio ysgafn ar y lawn neu De Prynhawn ar y teras neu swper gyda'r nos ym mwyty'r Gwesty.

CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
CASTELL DEUDRAETH
DANTEITHION MEWN LLE DELFRYDOL

CASTELL DEUDRAETH

Mae bwyty anffurfiol Castell Deudraeth yn cynnig bwydlen gyfoes wedi ei seilio ar gynnyrch lleol.

NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
NEUADD Y DREF
CLASURON Y CAFFI

NEUADD Y DREF

Caffi steil y 1950au gyda bar a theras tu allan a dewis o glasuron ar y fwydlen.

EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
EIN CAFES
SIOPAU COFFI AMRYWIOL

EIN CAFES

Bwyd wedi'i baratoi'n ffres a geir yn ein caffis. Mwyhewch yr awyrgylch dros baned o goffi trwy lefrith.

Cynigion ac Achlysuron

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2021 mewn steil!

Cynigion Munud Olaf

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion