AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
PECYN SANGIAD YR ŴYL

PECYN SANGIAD YR ŴYL

SANGIAD YR ŴYL

PECYN SANGIAD YR ŴYL

3 Noson rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Arhoswch gyda ni ar becyn 3 noson arbennig rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd (27ain, 28ain, 29ain o Ragfyr) sy'n cynnwys llety, pryd nos a brecwast, a photel oer o brosecco yn eich llety.

Mae prisiau'n cychwyn £677 ar gyfer dau westai yn rhannu ystafell yn y pentref. Uwchraddiadau ar gael. Cynnig yn ddilys ar sail rhag daliad yn unig.

Archebwch ar lein neu cysylltwch drwy ffonio 01766 770 000 neu ebostio aros@portmeirion.cymru gan ddyfynu 'Sangiad'.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more