AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Nadolig ym Mhortmeirion

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecyn Nadolig Portmeirion

Mae'r Nadolig ym Mhortmeirion yn brofiad hudolus. Mae Coed Nadolig yn addurno’r pentref, ac mae’r Gwesty a’r Castell wedi’u haddurno’n chwaethus drwy gydol yr ŵyl.

 

Isod fe welwch amserlen Nadolig 2022. Mae'r holl fwyd sydd wedi amlinellu isod yn cynnwys yn y pecyn ar gyfer Gwesteion y Gwesty, Pentref a'r Castell.

 

*Mae pob archeb bwrdd yn amodol ar argaeledd ar adeg archebu.

 

 

 

Noswyl Nadolig (24/12)

 

Ar ôl cyrraedd y safle a chofrestru, ymgartrefwch yn eich ystafell ac yna ymunwch â ni am de prynhawn Nadoligaidd a gwydraid o win cynnes.

 

Gweinir Te Prynhawn rhwng 14:00 a 16:00, ym mhob rhan o'r lolfeydd a'r bwyty ar fyrddau cymdeithasol.

 

Yn dilyn prynhawn hamddenol, gellir archebu swper sydd wedi ei gynnwys yn eich pecyn naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.

Mae cludiant am ddim ar gael ar y safle.

Dydd Nadolig

Bore Nadolig

Ar ôl y cyffro o agor eich anrhegion gwnewch eich ffordd i'r bwyty i fwynhau brecwast. Bydd angen archebu o flaen llaw yn ystod y broses archebu.

Ar ôl brecwast hamddenol efallai yr hoffech grwydro’r pentref cyn ymuno â ni am dderbyniad Siampên cyn cinio.

Yna gweinir cinio Nadolig tri chwrs traddodiadol. Archebwch eich amser dewisol wrth archebu.

 

Nos Nadolig 

Bydd bwffe Nadolig traddodiadol yn cael ei weini.

                                   

Gŵyl San Steffan

       

Yn dilyn dathliadau’r Nadolig, ymunwch â ni am frecwast.

Mwynhewch y pentref, gerddi a choetiroedd yn ystod y dydd neu archwiliwch yr ardal leol - ond gadewch ddigon o amser i ddychwelyd nol ar gyfer cinio.

Bydd Gwesty Portmeirion yn arddangos y gorau o gynnyrch Cymreig gyda'u Bwydlen Blasu Gŵyl San Steffan.

Gwisgwch eich dillad gorau a dewch fwynhau derbyniad coctel yn y lolfeydd. Bydd swper yn cael ei weini ar fyrddau cymdeithasol - ein uchafbwynt pecyn Nadolig.

Ar gyfer gwesteion Castell Deudraeth, ac yn wir unrhyw westeion eraill sydd am fwynhau cinio mwy anffurfiol, bydd modd trefnu bwyta yng Nghastell Deudraeth os y dewisir hynny.

 

Rhagfyr 27ain

 

Wrth i'ch gwyliau Nadolig ddod i ben mwynhewch frecwast yn y Gwesty.

Yn dilyn eich gadael eich llety a chwblhau eich arhosiad gyda'r ddesg groeso, beth am dreulio mwy o amser yn y pentref a mwynhau'r golygfeydd a'r natur o'ch cwmpas.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'n hadran archebion ar;

 

Ffôn – 01766 772 300

Ebost – aros@portmeirion.cymru 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i bentref Portmeirion yn ystod y Nadolig.