AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecyn Castell

Pecyn Castell

Pecyn hyd at 50 o westeion

Mae Pecyn y Castell yn cynnig defnydd preifat o holl adnoddau Castell Deudraeth i'r pâr priod a'u gwesteion.

Mae'r pecyn priodas hwn yn cynnwys derbyniad diodydd yng Nghastell Deudraeth, Gwledd Briodas tri chwrs a choffi, detholiad o winoedd o'ch dewis o blith rhai label Portmeiron, dŵr llonydd a byrlymus, gwydriad o win byrlymus ar gyfer y llwnc-destun (Cava neu Prosecco, Siampaen ar gael am daliad ychwanegol),bwffe gyda'r nos, adloniant DJ, Swît Pen Tŵr y Castell i'r pâr priod, a'r deg llofft/swît arall yn y Castell (ar sail dau o bobl yn rhannu pob llofft) a brecwast llawn drannoeth y briodas.

Y Diwrnod Mawr

 

 • 11:00 - 12:00 Seremoni Sifil
 • 12:30 - 14:00 Tynnu Lluniau a Derbyniad Diodydd
 • 14:00 - 17:00 Y Wledd Briodas*
 • 17:00 - 00:00 Parti Noson
 • 20:00 - 21:30 Bwffe Nos
 • 00:00 - 00:30 Cerbydau

*Gofynnwn yn glen i'r holl westeion fod wrth y byrddau ar gyfer y wledd briodas erbyn 2 o'r gloch y pnawn.

 

Prisiau'r Pecyn Castell

 

 • Ebrill - Medi: £7995.00 (50 o westeion)
 • Hydref - Mawrth: £6995.00 (50 o westeion)
 • Uchafswm o westeion ar gyfer Y Wledd Briodas: 50
 • Uchafswm o westeion ar gyfer  y Parti Nos: 100 o westeion
 • Gwesteion nos yn unig: £30.00

Bwydlenni Priodas

Y Wledd Briodas

Gwin y Castell

Buffe Nos