AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Y Vapors

Perfformiadau byw ym Mhortmeirion

Bydd The Vapors yn dychwelyd i Bentref Portmeirion i berfformio dwy set lawn! Bydd y DJ Jacqui Carroll yn cefnogi’r band nos Sul, 10fed o Dachwedd 2018 yn Neuadd Ercwlff. Dim ond 150 o docynnau sydd ar gael, £30 yr un. Mae pecynnau Llety a Swper ar gael.