AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

The Sweet

Cyngerdd byw

Gyda chaneuon ysgubol fel “Blockbuster”, “Ballroom Blitz”, “Hellraiser”, “Fox on the Run”, “Teenage Rampage” a “Love Is Like Oxygen”, mae The Sweet wedi bod yn gwneud recordiau ac yn teithio ers y 1970au cynnar, ac mae ganddynt lu o ddilynwyr yn Ewrop o hyd!

Mae pen-blwydd Andy Scott yn 70 mlwydd oed eleni, a gan ei fod yn ffan ac yn gyfaill da i Bortmeirion, penderfynodd ddathlu yma gyda ni, trwy gynnal cyngerdd unigryw.

Cyfyngir tocynnau i 150, felly beth am ddod i’w gweld yn chwarae eu cyngerdd cyntaf yn y Deyrnas Unedig yn 2019!

Manylion y Digwyddiad:

  • The Sweet
  • Dathliad Pen-blwydd 70 Andy Scott
  • Portmeirion
  • Dydd Gwener 28ain Mehefin 2019
  • Drysau 8:00yh