AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Disco Calan 1970au

Disco Calan 1970au

Dathlu gyda ni!

Am un noson yn unig, bydd Castell Deudraeth yn trawsnewid i baradwys ddisgo'r 1970au, lle mae pob un ohonom yn colli ein hunain yn y gerddoriaeth a dawnsio'n ffordd i 2020. Felly, rhowch eich dillad disgo ymlaen a pharatowch ar gyfer partio’r noson i ffwrdd!

Digwyddiad tocyn gwisg ffansi yw hwn i dros 18 oed yn unig, a chaniateir mynediad i ddeiliaid tocynnau yn unig. Mae tocynnau ar gael o Chastell Deudraeth am £45 y pen ac yn cynnwys bwffe, disgo a gwydraid o ffis am hanner nos.

Bydd y drysau'n agor am 7yh a byddwn yn gweini bwffe am 8yh. Fyddwn yn partio i oriau mân y bore – disgwyliwch gwydrau, ysbrydion ac ambell i do i godi!

I archebu'ch tocynnau neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch Castell Deudraeth ar 01766 772400