AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Disco Calan 1980au

Dathlu gyda ni!

Am un noson yn unig, bydd Castell Deudraeth yn trawsnewid i baradwys ddisgo'r 1980au, lle mae pob un ohonom yn colli ein hunain yn y gerddoriaeth a dawnsio'n ffordd i 2019. Felly, rhowch eich cynhesion ymlaen, gwnewch eich gwallt mor fawr â phosib a pharatowch ar gyfer partio’r noson i ffwrdd!

Digwyddiad tocyn gwisg ffansi yw hwn, a chaniateir mynediad i ddeiliaid tocynnau yn unig. Mae tocynnau ar gael o Chastell Deudraeth am £35 y pen ac yn cynnwys bwffe, disgo a gwydraid o ffis am hanner nos.

Bydd y drysau'n agor am 7pm a byddwn yn partio i oriau mân y bore – disgwyliwch gwydrau, ysbrydion ac ambell i do i godi!

I archebu'ch tocynnau neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch Castell Deudraeth ar 01766 772400