AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Te Prynhawn Sul y Mamau

I’r mamau sy’n mwynhau moethusrwydd

Tretiwch mam i de prynhawn arbennig yng Ngwesty Portmeirion am £20 y pen.

Bydd lolfeydd a theras y gwesty yn gweini te prynhawn ddydd Gwener y 29ain a dydd Sadwrn y 30ain o Fawrth – gyda gwydriad o swigod ac anrheg arbennig am ddim i bob mam.

Mae tocynnau rhodd te prynhawn ar gael i’w prynu hefyd. Ffoniwch y gwesty i archebu neu i brynu tocynnau rhodd ar 01766 772440.