AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

GŴYL Y GERDDI

Gerddi Gogledd Cymru


"Mae gwledd o erddi ysblennydd i ymweld â nhw yng ngogledd Cymru"


Mae Gŵyl Gerddi Gogledd Cymru yn dathlu ei thrydedd flwyddyn yn 2018. Cynhelir yr ŵyl rhwng 2–17 Mehefin 2018 mewn 18 o erddi ledled gogledd Cymru.

Dewch i grwydro Llwybrau’r Gwyllt yng Ngerddi Portmeirion yn ystod yr Ŵyl Gerddi. Mae’r  llwybrau newydd yn dathlu Breninbrennau’r Gwyllt ym Mhortmeirion. Rydym wedi datblygu 3 llwybr i hyrwyddo’r cyfoeth o goed sy’n sefyll yng nghoetiroedd addurnol Portmeirion – y Llwybr Coed Glas (mynediad hawdd,1 awr), y Llwybr Coed Gwyrdd (cymedrol, 2 awr), a’r Llwybr Coed Coch (llethrau hir, anwastad,3 awr). Gallwch brynu’r teithlyfr o’r Ganolfan Groeso am £3.99.

Mae Portmeirion yn gartref i 57 o Freninbrennau (10 Brenhinbren Prydain, 32 Brenhinbren Cymru a 15 Brenhinbren Sir Gwynedd). Rydym wedi dylunio a gosod placiau ger pob un o’r Breninbrennau gydag enw’r goeden a gwybodaeth amdani.

Byddwch yn dod ar draws coed hynod yn cynnwys: Ffawydden Ddeheuol Tsile, Marchgastan India, Cochwydden Fawr Califfornia, Pinwydd Monterey, Derwen Goch America, Selcofa Siapan, Coed Ceirios sy’n blodeuo yn y gwanwyn, Ffynidwydd Douglas a blannwyd yn y 1840au, ynghyd â 57 o Freninbrennau.

Mae Portmeirion hefyd yn gartref i Rhododendron Goch Portmeirion, Brenin Y Gwyllt. Hybrid a gafodd ei phlannu ym Mhortmeirion yn 1938 yw’r rhododendron hardd, fawreddog hon. Cyfuniad o ddwy rywogaeth brydferth.

Ar ben hynny oll, mae ein Cardiocrinum giganteum (Lili Fawr o Ddyffryn Ynnan, Tibet) yn eu blodau. Dim ond bob 4–7 mlynedd mae’r rhain yn blodeuo, ac y tro diwethaf iddynt flodeuo ym Mhortmeirion oedd yn 2011, y flwyddyn y cawsant eu plannu! Byddant yn llawn blodau (6–7 troedfedd) erbyn canol Mehefin a bydd eu blodau’n para tua 3 wythnos.