AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

GŴYL RHIF 6

Gŵyl unigryw


"Gŵyl Rhif 6 yw’r ŵyl gelfyddydol a diwylliannol mwyaf unigryw yn y Deyrnas Unedig"


Portmeirion yw cartref Gŵyl Rhif 6, gŵyl gerddoriaeth, celfyddydau a diwylliant arobryn.

Mae’r ŵyl yn dathlu’r lleoliad hardd hwn, yn ogystal â dathlu celfyddydau a diwylliant, cerddoriaeth, bwyd a diod.

Gyda pherfformwyr yn cynnwys Franz Ferdinand, Friendly Fires, Jessie Ware, Everything Everything a The Charlatans, mae eleni’n argoeli i ragori unwaith eto!

Bydd pentref Portmeirion a Gwesty Portmeirion ar gau o 5 o’r gloch pnawn dydd Mercher 5ed Medi ar gyfer Gŵyl Rhif 6. Dim ond deiliaid tocynnau Gŵyl Rhif 6 fydd yn cael mynediad o’r 6 i’r 10 Medi. Bydd y pentref yn ail-agor am 9:30 bore dydd Mawrth yr 11eg Medi a bydd y gwesty’n ail agor am 3 o’r gloch y pnawn y diwrnod hwnnw. Bydd Trên y Gwyllt yn ail-agor fore dydd Mercher 12ed Medi.

Rhybuddir gwesteion y bydd yna rywfaint o darfu ar weithgareddau’r pentref yn ystod y cyfnod 22 Awst i’r 15 Medi 2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.