AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

GŴYL RHIF 6

Gŵyl unigryw


"Gŵyl Rhif 6 yw’r ŵyl gelfyddydol a diwylliannol mwyaf unigryw yn y Deyrnas Unedig"


Portmeirion yw cartref Gŵyl Rhif 6, gŵyl gerddoriaeth, celfyddydau a diwylliant arobryn.

Mae’r ŵyl yn dathlu’r lleoliad hardd hwn, yn ogystal â dathlu celfyddydau a diwylliant, cerddoriaeth, bwyd a diod.

Gyda pherfformwyr yn cynnwys Franz Ferdinand, Friendly Fires, Jessie Ware, Everything Everything a The Charlatans, mae eleni’n argoeli i ragori unwaith eto!

Bydd Pentref Portmeirion ar gau 5–12 Medi 2018 ar gyfer Gŵyl Rhif 6.