AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Partïon Nadolig

Partïon Nadolig

Archebwch lle i'ch Parti Nadolig

Dathlwch amser mwyaf rhyfeddol y flwyddyn gyda theulu, ffrindiau neu gydweithwyr ym Mhortmeirion.

Rydym yn cynnig bwydlen nadoligaidd yng Nghastell Deudraeth dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod mis Rhagfyr.£23.95 y pen am fwydlen dau gwrs a choffi, neu £29.95 y pen am fwydlen tri cwrs a choffi.

Mae Cinio Nadolig hefyd ar gael ym mis Rhagfyr yng Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth. Hefyd gallwch archebu defnydd unigryw neu bartïon a rennir lle gallwch chi gwrdd â phobl newydd, mwynhewch cinio gwych lle chewch eich diddanu, i gyd yn y lleoliad arbennig o Neuadd Ercwlff. Mwynhewch ginio dwy gwrs gyda choffi am £23.95, neu dair cwrs gyda choffi am £29.95. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a 01766 772337 neu cyfarfod@portmeirion.cymru

Bwydlenni Llawen

Bwydlen Nadolig Castell Deudraeth

Bwydlen Nadolig Neuadd Ercwlff

Bwydlen Nadolig Gwesty Portmeirion