AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Partïon Nadolig

Archebwch lle i'ch Parti Nadolig

Dathlwch amser mwyaf rhyfeddol y flwyddyn gyda theulu, ffrindiau neu gydweithwyr ym Mhortmeirion.

Rydym yn cynnig defnydd unigryw neu bartïon a rennir lle gallwch chi gwrdd â phobl newydd, mwynhewch cinio gwych lle chewch eich diddanu, i gyd yn y lleoliad arbennig o Neuadd Ercwlff. Mwynhewch ginio tair cwrs a disgo am ddim, ond £ 25 y pen. Mae ein Partļon Nadolig ar gael o 3 Rhagfyr - 22 Rhagfyr.

Mae Cinio Nadolig hefyd ar gael ym mis Rhagfyr yng Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth.

Bwydlenni Llawen

Bwydlen Nadolig Neuadd Ercwlff

Bwydlen Nadolig Castell Deudraeth

Bwydlen Nadolig y Gwesty