AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
BE SYDD AR Y GWEILL

BE SYDD AR Y GWEILL

Digwyddiadau ym Mhortmeirion

Mae gennym raglen gyffrous o ddigwyddiadau yma ym Mhortmeirion, o ras 6k y 6ed Llwybr trwy’r Gwyllt, i gynhadledd flynyddol Y Prisoner a Gŵyl Fwyd a Chrefft y Nadolig.

Am ragor o wybodaeth am ein digwyddiadau ffoniwch 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru

Prif Ddigwyddiadau

Prif Ddigwyddiadau

Diwrnod Agored Priodasau

Diwrnod Agored Priodasau

Y 6ed Llwybr

Y 6ed Llwybr

Confensiwn y Prisoner

Confensiwn y Prisoner