AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

BE SYDD AR Y GWEILL

Digwyddiadau ym Mhortmeirion

Mae gennym raglen gyffrous o ddigwyddiadau yma ym Mhortmeirion, o ras 6k y 6ed Llwybr trwy’r Gwyllt, i gynhadledd flynyddol Y Prisoner a Gŵyl Fwyd a Chrefft y Nadolig.

Am ragor o wybodaeth am ein digwyddiadau ffoniwch 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru

Prif Ddigwyddiadau

Y 6ed Llwybr

Confensiwn y Prisoner

North Wales Festival of Gardens

Gwyl Rhif 6

Y Vapors

Diwrnod Agored Priodasau

Gwyl Fwyd a Chrefft