AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Gwely a Brecwast dros yr Haf

Arhoswch ym Mhortmeirion yn ystod mis Gorffennaf neu Awst, gyda prisiau yn cychwyn o £105 y person.

Arhoswch ym Mhortmeirion yn ystod mis Gorffennaf neu Awst, gyda prisiau yn cychwyn o £105 y person.

 

Mwynhewch un, dwy neu tair noson yng Ngwesty Portmeirion, yng Nghastell Deudraeth new mewn swit yn y Pentref. Gan gynnwys mynediad i Bentref a Gerddi Portmeirion, defnydd o'n pwll nofio, a brecwast blasus yn un o'n bwytai arobryn, i gyd ar gael am delerau yn cychwyn o £105 y person.

 

Archebwch ar-lein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 722301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru