AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
PECYN SAN FFOLANT

PECYN SAN FFOLANT

Encil rhamantus i 2 yng Ngwesty Portmeirion 

Tretiwch eich enaid hoff cytûn i encil rhamantus yng Ngwesty Portmeirion a chewch botel o siampaen i’w mwynhau yn eich llofft pan gyrhaeddwch yma. Archebwch 2 noson Swper, Gwely a Brecwast ar 14 Chwefror a chewch uwchraddio am ddim i’n Bwydlen Flasu arbennig ar un o’r nosweithiau y byddwch yn aros yma. Dyna ichi ffordd ddelfrydol o ddathlu eich cariad! 

Dilys Chwefror 14–15, a bwrw bod lle ar gael. Aros o leiaf 2 noson. Prisiau o gyn lleied â £290 y noson ar sail 2 o bobl yn rhannu ystafell ddwbl safonol.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru