AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

PECYN SAN FFOLANT

Encil rhamantus i 2 yng Ngwesty Portmeirion 

Tretiwch eich enaid hoff cytûn i encil rhamantus yng Ngwesty Portmeirion a chewch botel fach o siampaen i’w mwynhau yn eich llofft pan gyrhaeddwch yma. Archebwch Swper, Gwely a Brecwast rhwng 14–17 Chwefror a chewch uwchraddio am ddim i’n Bwydlen Flasu arbennig ar un o’r nosweithiau y byddwch yn aros yma. Dyna ichi ffordd ddelfrydol o ddathlu eich cariad! 

Dilys Chwefror 14–17, a bwrw bod lle ar gael. Aros o leiaf 2 noson ar ddydd Sadwrn. Prisiau o gyn lleied â £95 y person (ar sail 2 o bobl yn rhannu ystafell ddwbl safonol).

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Cofiwch, mae Sba’r Fôr-forwyn ar agor trwy gydol y flwyddyn, a gallwch uwchraddio eich arhosiad yma gyda phecyn sba.