AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Gwledd y Gwanwyn

Te Hufen Moethus gyda Swper, Gwely a Brecwast

Dathlwch ddechrau’r gwanwyn gyda’n pecyn Gwledd y Gwanwyn a chewch fwynhau te hufen moethus yng Ngwesty Portmeirion pan gyrhaeddwch yma. 
Mae ein pecyn Gwledd y Gwanwyn yn cynnwys llety dros nos, swper tri chwrs naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth, a brecwast Cymreig llawn bob bore’r ydych yn aros yma.
 

Dilys o'r 3ydd o Fawrth  a’r 4ydd o Ebrill 2019 yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £180 y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Pecyn ar gael dydd Sul i ddydd Iau yn unig. Cynnig ar gael ar sail cyn-dalu yn unig.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru