AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Dathlu'r Gwanwyn

Te Hufen Moethus gyda Swper, Gwely a Brecwast

Dathlwch ddechrau’r gwanwyn gyda’n pecyn Dathlu'r Gwanwyn a chewch fwynhau te hufen moethus yng Ngwesty Portmeirion pan gyrhaeddwch yma. 

Mae ein pecyn Gwledd y Gwanwyn yn cynnwys llety dros nos, swper tri chwrs naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Ngastell Deudraeth, a brecwast llawn.
 

Dilys o'r 3ydd o Fawrth  i’r 4ydd o Ebrill 2019 yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £180 y stafell y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Pecyn ar gael o ddydd Sul i ddydd Iau yn unig ar sail taliad ymlaen llaw.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru