AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cynnig 2 Noson Hunan Arlwyo

Cynnig 2 Noson Hunan Arlwyo

Cyrraedd naill ai dydd Llun neu ddydd Mercher am ddwy noson yn un o’n bythynnod hunan-arlwyo rhwng 7ed Ionawr a 14eg Chwefror gyda chinio nos yng Nghastell Deudraeth ar un o’r nosweithiau y byddwch yn aros yma.

Prisiau’n cychwyn ar £279 am ddwy noson i ddau’n rhannu. Gellir cynnwys rhagor o westeion am bris ychwanegol y pen.

Holwch am ein hargaeledd ac archebu bwthyn ar 01766 772300 / 772301 neu drwy ebost ar aros@portmeirion.cymru