AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Danteithion y Pasg

Danteithion y Pasg

Cynnig dwy noson

Mwynhewch y Pasg ym mhentref Portmeirion gyda’n pecyn Danteithion y Pasg arbennig.

Mae’r pecyn yn cynnwys potel o win ac ŵy Pasg moethus yn eich ystafell pan gyrhaeddwch chi, llety dros nos, swper tri chwrs a brecwast Cymreig llawn naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.

Prisiau o £115 y pen y noson ar sail 2 berson yn rhannu. Cynnig yn ddilys 3 Ebrill – 19 Ebrill 2020, a bwrw bod lle ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Arosiad lleiafswm dau noson yn berthnasol. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch ar-lein neu gysylltu â'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300/772301 neu ar e-bost i aros@portmeirion.cymru