AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Te bach moethus

Cynnig dwy noson ganol wythnos

Mwynhewch y Pasg ym mhentref Portmeirion gyda'n pecyn canol wythnos.

Mae ein pecyn canol wythnos yn cynnwys te bach moethus wrth ichi gyrraedd, llety dros nos,  swper tri chwrs a brecwast llawn yng Ngwesty Portmeirion neu yn Nghastell Deudraeth.

Mae’r pecyn dwy noson canol wythnos ar gael o’r 5ed i’r 26ain Ebrill, o ddydd Llun i ddydd Iau ar bris o  £199 y stafell y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Mae’r pecyn yn amodol ar argaeledd.  Gellir trefnu i uwchraddio’r llety. 

Archebwch ar-lein neu gysylltu â'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300/772301 neu ar e-bost i aros@portmeirion.cymru