AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecyn Serennog

Pecyn Serennog

Swper, Gwely a Brecwast gyda thaith dywys preifat

Tretiwch eich hun i'n Pecyn Serennog  a mwynhau Taith Bygi preifat o'r pentref a'r Gwyllt, llety dros nos, swper tri chwrs naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth a brecwast Cymreig llawn. Wi-fi am ddim, mynediad i'r pentref am ddim, parcio wedi ei neilltuo. 

Ar gael o 1 Medi tan 31 Hydref yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £142 y pen y noson. Arosiad lleiafswm yn berthnasol. Uwchraddiadau ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru