AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Dianc ar Ddydd Sul

Dianc ar Ddydd Sul

Cewch fanteisio i’r eithaf ar eich seibiant byr trwy adael eich ystafell yn hwyr

Cynnig newydd arbennig gan bentref Portmeirion – archebwch Wely a Brecwast ar ddydd Sul rhwng 6 Hydref a 22 Rhagfyr ac fe gewch fwynhau cinio dydd Sul naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.

Cewch fanteisio i’r eithaf ar eich seibiant byr trwy adael eich ystafell yn hwyr (12yh) ar y dydd Llun, i roi cyfle i chi ddiffodd y cloc larwm, mwynhau brecwast hamddenol, neu fynd am dro o gwmpas y pentref.

Lleoedd cyfyngedig sydd ar gael, felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi. 

Prisiau o £74 y pen y noson ar sail 2 berson yn rhannu. Cynnig yn ddilys 6 Hydref – 22 Rhagfyr 2019, a bwrw bod lle ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch ar-lein neu cysylltwch â'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300/772301 neu drwy e-bost ar aros@portmeirion.cymru