AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Dianc ar Ddydd Sul

Dianc ar Ddydd Sul

Cewch fanteisio i’r eithaf ar eich seibiant byr trwy adael eich ystafell yn hwyr

Oherwydd y galw poblogaidd rydym wedi ymestyn ein cynnig Nos Sul i mewn i Ionawr 2020– archebwch Wely a Brecwast ar ddydd Sul rhwng 5 i 26 Ionawr 2020 ac fe gewch fwynhau cinio dydd Sul naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.

Cewch fanteisio i’r eithaf ar eich seibiant byr trwy adael eich ystafell yn hwyr (12yh) ar y dydd Llun, i roi cyfle i chi ddiffodd y cloc larwm, mwynhau brecwast hamddenol, neu fynd am dro o gwmpas y pentref.

Lleoedd cyfyngedig sydd ar gael, felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi. 

Prisiau o £74.50 y pen y noson ar sail 2 berson yn rhannu. Cynnig yn ddilys 5 i  26 Ionawr 2020, a bwrw bod lle ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch ar-lein neu cysylltwch â'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300/772301 neu drwy e-bost ar aros@portmeirion.cymru

 

*Nodwch bydd Castell Deudraeth ar gau rhwng 5ed a 10fed Ionawr 2020