AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Gwyliau Bach yr Haf

Cynnig 3 noson gyda potelaid o Prosecco

Ymlaciwch mewn hafan dawel ym mhentref Portmeirion gyda'n pecyn Gwyliau Byr yr Haf.

Mae'r pecyn tair noson yn cynnwys potelaid o Prosecco yn eich llofft i'ch croesawu, pryd tri chwrs yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth a llety dros nos gyda brecwast llawn. Wi-fi am ddim, mynediad i'r pentref am ddim, parcio wedi ei neilltuo. 

Ar gael o'r 25ain Gorffenaf i'r 5ed Medi yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £142 y pen y noson. Uwchraddiadau ar gael. Mae'r cynnig yn ddilys ar sail talu ymlaen llaw yn unig, gydag arhosiad isafswm tair noson yn ofynnol.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Cofiwch fod Sba'r Fôr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus .