AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Gwyliau Bach yr Haf

Cynnig 3 noson gyda potelaid o Prosecco

Ymlaciwch mewn hafan dawel ym mhentref Portmeirion gyda'n pecyn Gwyliau Byr yr Haf.

Mae'r pecyn tair noson yn cynnwys potelaid o Prosecco yn eich llofft i'ch croesawu, pryd tri chwrs yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth a llety dros nos gyda brecwast llawn. Wi-fi am ddim, mynediad i'r pentref am ddim, parcio wedi ei neilltuo. 

Ar gael o'r 25ain Gorffennaf i'r 5ed Medi yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £142 y pen y noson. Uwchraddiadau ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig a lleiafswm arhosiad tair noson.

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru

Cofiwch fod Sba'r Fôr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus .