AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Profiad Trên Stem

Gwyliau bach hunan-arlwy gan gynnwys tocynnau Rheilffordd Ffestiniog

Archebwch Wyliau Hynan-Arlwy munud olaf fis Hydref ac mi gewch docynnau rhad ac am ddim ar Reilffordd Ffestiniog

Mwynhau profiad Trên Stem Fictorianaidd fel rhan o’ch gwyliau byr ym mhentref Portmeirion. Rydym yn cydweithio efo Rheilffordd Ffestiniog er mwyn cynnig cyfle i’n gwesteion i deithio ar un o reilffyrdd bach hynaf y byd. Mae’r daith 13.5 milltir o harbwr Porthmadog i brifddinas llechi Cymru, Blaenau Ffestniog, yn mynd â chi dros 700 troedfedd o lefel y môr i ganol mynyddoedd Eryri a hynny ar daith sy’n adlewyrchu oes aur y trenau stem. 


Bydd pob gwestai’n derbyn Tocyn Rheilffordd Ffestinog wrth gofrestru. Gellir cyfnewid rhain am docynnau trên yn swyddfa docynnau harbwr Porthmadog neu ar y trên ei hun. Ni oes raid archebu sedd ar y trên ymlaen llaw, ond byddai hyn yn ddoeth. 


Mae’r cynnig ar gael ar gyfer archebion newydd i’r tai hunan-ddarpar yn unig ar gyfer y cyfnod o’r 1af i’r 31ain o Hydref 2018 ac yn amodol ar argaeledd. 


Gweld argaeledd tai hunan-arlwy mis Hydref ac i archebu lle arlein neu gysylltwch â’n trefnwyr gwyliau ar 01766 772300 / 772301 neu ebost aros@portmeirion.cymru