AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Ar Drothwy'r Haf

Dim ond ychydig o ddyddiadau sydd dal ar gael!

Mae'r pecyn yn cynnwys potelaid o Prosecco yn eich llofft i'ch croesawu, pryd tri chwrs yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth a llety dros nos gyda brecwast llawn. Wi-fi am ddim, mynediad i'r pentref am ddim, parcio wedi ei neilltuo. 

Ar gael o'r 4ydd Mehefin i'r 23ain Gorffennaf yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £125 y pen y noson. Uwchraddiadau ar gael. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru