AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Ar Drothwy'r Haf

Mae ein cynnig Ar Drothwy'r Haf yn ei ôl ar gyfer 2018.

Mae'r pecyn yn cynnwys potelaid o Prosecco yn eich llofft i'ch croesawu, pryd tri chwrs yn y Gwesty neu'r Castell a llety dros nos gyda brecwast llawn. Wi-fi am ddim, mynediad i'r pentref am ddim, parcio wedi ei neilltuo. 

Ar gael o'r 4ydd Mehefin i'r 19eg Gorffennaf yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £235 i ddau y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonnol yn y pentref). Uwchraddiadau ar gael. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru