AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Profiad Y Prisoner

Swper, Gwely a Brecwast gyda Thaith Dywys y Prisoner

Archebwch ein pecyn Profiad y Prisoner a dewch i fwynhau seibiant byr ar thema’r Prisoner ym mhentref Portmeirion.

Mae ein pecyn Profiad y Prisoner yn cynnwys swfenîr Prisoner bach, Taith Dywys y Prisoner o gwmpas y pentref sy’n bwrw golwg unigryw ar y gyfres deledu gwlt o’r 1960au (2:30 - 3:30 yp), llety dros nos, swper tri chwrs naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth a brecwast Cymreig llawn.

Dilys 1 Ebrill – 31 Hydref 2019, yn amodol ar argaeledd. Arosiad lleiafswm dau noson yn berthnasol. Mae’r cynnig ar gael ar drefniant talu o flaen llaw yn unig. 

Mae Siop y Prisoner ar agor 9:30–5:30 bob dydd ac mae ynddi amrywiaeth o swfenîrs ar thema’r Prisoner

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 / 772301 neu gallwch anfon ebost at aros@portmeirion.cymru 

Tan tro nesa!