AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Gwely a Brecwast Sul y Mamau

Gwely a Brecwast gyda bocs o siocledi

Archebwch Wely a Brecwast ar gyfer Sul y Mamau (31 Mawrth 2019) a mwynhau bocs o siocledi yn eich llofft wedi ichi gyrraedd. 

Mae'r pecyn yn ddilys ar y 31ain o Fawrth yn unig, yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £119 y stafell y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). 

Archebwch ar-lein neu gysylltu â'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300/772301 neu ar e-bost i aros@portmeirion.cymru

I goroni'ch arhosiad, pam na chadwch fwrdd ar gyfer cinio Sul y Mamau yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth.