AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cynnig Arhoswch gyda Ni a Prosecco

Cynnig Arhoswch gyda Ni a Prosecco

Cynnig Arhoswch gyda Ni a Prosecco

Ymlaciwch ym Mhentref Portmeirion ar nos Wener 13 Rhagfyr ar ein cynnig "Arhoswch gyd Ni" a mwynhewch gwydraid o Brosecco cyn eich bwyd.

Prisiau'n cychwyn o dim ond £155 i 2 berson yn rhannu stafell dwbl safonnol yn y pentref. 

Archebwch ar lein neu cysylltwch y Swyddfa Llety ar 01766 772300 neu aros@portmeirion.cymru 

Cyfradd talu ymlaen llaw yw hon ac yn anffodus allwn ni ddim ad-dalu neu trosglwyddo'r balans os bydd angen rhyddhau llety.