AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Te prynhawn yr Hydref

Pecyn canol-wythnos o ddydd Llun i ddydd Iau o £100 y person

Mwynhewch ac ymlacio ym Mhortmeirion gyda'n pecyn canol-wythnos.

Mae ein pecyn canol-wythnos yn cynnwys te hufen yng Ngwesty Portmeirion pan gyrhaeddwch chi, llety dros nos a phryd o fwyd tri chwrs gyda'r nos yng Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth a brecwast llawn Cymraeg.

Mae ein pecyn canol-wythnos ar gael, o ddydd Llun i ddydd Iau o £100 y person yn seiliedig ar 2 o bobl sy'n rhannu dwbl neu welyau safonol yn y pentref. Ar gael o'r 2 Medi tan 2ail Tachwedd yn ddarostyngedig i argaeledd. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch ar-lein neu cysylltwch â'n tîm amheuon ar 01766 772300/772301 neu drwy e-bost ar aros@portmeirion.cymru