AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Te Bach Moethus

Pecyn canol-wythnos o ddydd Llun i ddydd Iau o £90 y person

Mwynhewch ac ymlacio ym Mhortmeirion gyda'n pecyn canol-wythnos.

Mae ein pecyn canol-wythnos yn cynnwys te hufen yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth pan gyrhaeddwch chi, llety dros nos a phryd o fwyd tri chwrs gyda'r nos naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth, a brecwast llawn.

Mae ein pecyn canol-wythnos ar gael, o ddydd Llun i ddydd Iau o £90 y pen y noson ar sail dau'n rhannu llofft. Ar gael o'r 1 Hydref tan 2ail Tachwedd yn amodol ar argaeledd. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch ar-lein neu cysylltwch â'n cynorthwywyr archebion llety ar 01766 772300/772301 neu drwy e-bost ar aros@portmeirion.cymru