AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Te prynhawn yr Hydref

Pecyn canol-wythnos o ddydd Sul i ddydd Iau o £100 y person

Mwynhewch ac ymlacio ym Mhortmeirion gyda'n pecyn canol-wythnos.

Mae ein pecyn canol-wythnos yn cynnwys te prynhawn yng Ngwesty Portmeirion pan gyrhaeddwch chi, llety dros nos a phryd o fwyd tri chwrs gyda'r nos yng Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth a brecwast llawn Cymraeg.

Mae ein pecyn canol-wythnos ar gael, o ddydd Sul i ddydd Iau o £ 100 y person yn seiliedig ar 2 o bobl sy'n rhannu dwbl neu welyau safonol yn y pentref. 2ail Hydref - 4ydd Tachwedd yn ddarostyngedig i argaeledd. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch ar-lein neu cysylltwch â'n tîm amheuon ar 01766 772300/772301 neu drwy e-bost ar aros@portmeirion.cymru