AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cynnig 2 Noson

Cynnig 2 Noson Hunan-Arlwy

Cyrraedd naill ai dydd Llun neu ddydd Mercher am ddwy noson yn un o’n bythynnod hunan-arlwyo rhwng 5ed Tachwedd a 20fed Rhagfyr gyda dewis o ddanteithion melys i’ch croesawu wrth gyrraedd ichi gyrraedd i gofrestru yng Nghastell Deudraeth.

 

Prisiau’n cychwyn ar £205 am ddwy noson i ddau’n rhannu. Gellir cynnwys rhagor o westeion am bris ychwanegol y pen.

 

Holwch am ein hargaeledd ac archebu bwthyn ar 01766 772300 / 772301 neu drwy ebost ar aros@portmeirion.cymru