AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Cynnig 2 Noson Hunan Arlwyo

Cyrraedd naill ai dydd Llun neu ddydd Mercher am ddwy noson yn un o’n bythynnod hunan-arlwyo rhwng 5ed Tachwedd a 20fed Rhagfyr gyda dewis o ddanteithion melys i’ch croesawu wrth gyrraedd ichi gyrraedd i gofrestru yng Nghastell Deudraeth.

Prisiau’n cychwyn ar £205 am ddwy noson i ddau’n rhannu. Gellir cynnwys rhagor o westeion am bris ychwanegol y pen.

Holwch am ein hargaeledd ac archebu bwthyn ar 01766 772300 / 772301 neu drwy ebost ar aros@portmeirion.cymru