AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Tair Noson am Bris Dwy

Tair Noson am Bris Dwy

Pecyn Tair Noson o Wely a Brecwast am Bris Dwy


"Gwely a Brecwast am bris rhesymol ar lan y môr"


TAIR NOSON AM BRIS DWY

 

Gyda'r nosweithiau'n ymwestyn a'r dyddiau byrhau dewch atom am seibiant ar ddiwedd blwyddyn anarferol iawn.

Arhoswch yn un o lofftydd clud y pentref glan môr rhamantus hwn ar pen draw penrhyn coediog rhwng Meirionnydd ac Eifionnydd.  Mwynhewch chwa o awyr iach wrth fynd am dro ar hyd yr arfordirol neu i grombil coed y Gwyllt ac ymlacio wedyn wrth y tân yn un o lolfeydd y Gwesty.

Mae’r mwyafrif o lofftydd Portmeirion wedi’u lleoli yn y pentref, a llawer ohonynt â golygfeydd braf dros y Traeth Bach tuag at fynyddoedd Meirionnydd. Mae yma hefyd lofftydd ym mhrif adeilad y gwesty ac yng Nghastell Deudraeth.

Mae bwyty cyfoes Castell Deudraeth yn cynnig y cynnyrch Cymreig tymhorol gorau wedi'i baratoi a'i gyflwyno gydag steil.  Dyluniwyd ystafell fwyta Gwesty Portmeirion gan Syr Terrence Conran ar thema forwrol. Sylfaen bwydlen gaeaf y gwesty yw cynhwysion tymhorol lleol sy'n gweddu'n berffaith gyda'r rhestr win helaeth. 

PECYN TAIR NOSON AM BRIS DWY

 

Mae pecyn Tair Noson am Bris Dwy Portmeirion yn cynnwys llety am dair noson i ddau'n rhannu llofft a brecwast llawn bob bore. Mae'r prisiau ar gyfer y pecyn yn cychwyn o £228 i ddau yn rhannu ystafell ddwbl neu ystafell ddau wely yn y pentref. Gellir uwchraddiio i swît yn y pentref neu lofft ym mhrif adeilad y Gwesty neu ystafell fawr neu swît yng Nghastell Deudraeth. Gellir mwynhau swper naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth ond bydd angen archebu bwrdd wrth ichi gadarnhau'r archeb neu'n fuan wedyn. 

Pecyn ar gael rhwng 1 Tachwedd a 23 Rhagfyr (yn amodol ar argaeledd). Mae'r cynnig yn amodol ar dalu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael. 

I drafod y manylion neu i archebu, cysylltwch â'r Swyddfa Archebion Llety ar ebost aros@portmeirion.cymru neu dros y ffôn ar 01766 772300 neu 01766 772301 neu archebu ar-lein gyda'r botwm ar ben y dudalen.