AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
NOSWEITHIAU NADOLIGAIDD PORTMEIRION

NOSWEITHIAU NADOLIGAIDD PORTMEIRION

Pecyn Dwy Noson Nadoligaidd


""Seibiant braf cyn bwrlwm y Nadolig""


NOSWEITHIAU NADOLIGAIDD

 

Ar ddiwedd blwyddyn wahanol iawn i'r rhelyw dyma gyfle i ddenig o'r byd a'i bethau am seibiant bach haeddiannol a hynny am bris rhesymol tu hwnt. 

Mwynhewch y rhyddid i grwydro'r Gwyllt gyda 70 erw o goed a llwybrau, profwch swn crensian traed dros y llwbrau rhewllyd ben bore braf o aeaf. Mae yn y Gwyllt lawer o lwyni a phlanhigion yn eu blodau gydol y gaeaf, ac ar eu gorau yn ystod y misoedd oer: helyg coch y fflamau,  coed mefus, sy'n dwyn ffrwyth ychydig cyn y Nadolig, a bedw arian yr Himalaya gyda'u boncyffion gwynion ysblennydd. 


Mewn lleoliad digymar ar benrhyn preifat, dewch i brofi hud a lledrith y ffantasi bensaernïol hon a godwyd rhwng 1925 a 1976 yn gyrchfan glan môr rhamantus tu hwnt.

Ar ôl cael tro ar hyd y penrhyn i'r traeth neu drwy'r coed, ymlaciwch yn un o lolfeydd clyd y Gwesty i fwynhau gwydraid adfywiol o Siampaen gyda tamaid o de prynhawn Nadoligaidd.


Mae llofftydd a switiau Portmeirion yn nhai a bythynnod y pentref, y rhan fwyaf â golygfeydd gwych o'r Traeth Bach a mynyddoedd Meirionnydd, eraill gyda golygfeydd ysblennydd o'r pentref ei hun. Mae yna lofftydd hefyd ym mhrif adeilad y Gwesty ac yng Nghastell Deudraeth.

Mae bar llawr llechi a phaneli derw Castell Deudraeth yn lle braf i ymlacio a'r bwyty gyda'i waliau gwynion a'i ffenestri o'r llawr i'r nenfwd gyrchfan boblogaidd ar gyfer prydau bwyd wedi'u creu o'r cynnyrch tymhorol lleol gorau.

Mae gan ystafell fwyta art deco ysblennydd Gwesty Portmeirion fwydlen Nadoligaidd o'r cynhwsion Cymreig gorau.

Bydd ein pecyn Nosweithiau Nadoligaidd Portmeirion yn cynnwys cinio dau gwrs ar y noson gyntaf naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth. Oherwydd rheoliadau pellhau cymdeithasol mae angen cadw bwrdd ymlaen llaw.

Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys brecwast Cymraeg llawn y ddau bore (eto, angen cadw bwrdd ymlaen llaw oherwydd gofynion pellhau cymdeithasol) a the prynhawn Nadoligaidd gyda gwydraid o Siampên ar yr ail brynhawn  (wedi'i weini rhwng 1pm a 4pm yn lolfeydd prif adeilad y Gwesty). Oherwydd rheoliadau pellhau cymdeithasol, mae angen trefnu amser ar gyfer te prynhawn ymlaen llaw

PECYN NOSWEITHIAU NADOLIGAIDD

 

Mae pecyn Nosweithiau Nadoligaidd Portmeirion yn cynnwys cinio dau gwrs ar y noson gyntaf yng Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth. Brecwast llawn y ddau fore. Te prynhawn Nadoligaidd a gwydraid o Siampaen ar brynhawn yr ail ddiwrnod.

Pecyn ar gael rhwng 1 a 23 Rhagfyr (yn amodol ar argaeledd). Mae'r cynnig yn amodol ar dalu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael. 

Mae'r prisiau ar gyfer y pecyn dwy noson hwn yn cychwyn o £300 i ddau yn rhannu ystafell ddwbl neu ystafell ddau wely yn y pentref. Gellir uwchraddiio i swît yn y pentref neu lofft ym mhrif adeilad y Gwesty neu ystafell fawr neu swît yng Nghastell Deudraeth . I drafod y manylion neu i archebu, cysylltwch â'r Swyddfa Archebion Llety ar ebost aros@portmeirion.cymru neu dros y ffôn ar 01766 772300 neu 01766 772301 neu archebu ar-lein gyda'r botwm ar ben y dudalen.