AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Tocynnau'r Sba

Lle i enaid gael llonydd

Mae pob tocyn rhodd yn ddilys ar gyfer triniaethau yn Sba Môr-forwyn Portmeirion am 12 mis o'r dyddiad cyhoeddi yn amodol ar argaeledd. Mae'r cinio yn cynnwys dau gwrs o brif fwydlen dydd Castell Deudraeth. Mae'r pwll nofio ar agor o ganol Mai i ganol Medi. Ni ellir cyfnewid tocyn rhodd am arian parod. I brynu tocyn rhodd, cliciwch ar y ddolen berthnasol.  Ar gyfer ymholiadau ac apwyntiadau Sba Môr-forwyn Portmeirion ffoniwch y sba ar 01766 772444 neu                                               e-bostiwch sba@portmeirion.cymru

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.


TOCYNNAU'R SBA

Diwrnod Sba Moethus£115 

Cinio dau gwrs o fwydlen lawn amser cinio Castell Deudraeth, gwydraid o Prosecco, a'r triniaethau canlynol: Tylino'r Cefn, Triniaeth wyneb Tropical, Triniaethau Dwylo a thraed. Mae'n cynnwys mynediad am ddim i bentref Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio. 

Prynu Tocyn Rhodd

 

Diwrnod Sba y Fôr-Forwyn£60 

Cinio dau gwrs o fwydlen lawn amser cinio Castell Deudraeth ac un o'r triniaethau canlynol: Trin dwylo, Tylino Cefn, neu Triniaeth wyneb sydyn. Mae'n cynnwys mynediad am ddim i bentref Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio. 

Prynu Tocyn Rhodd

 

Triniaeth Sba Moethus£85 

Mynediad am ddim i bentref Portmeirion ac un o'r canlynol: Tylino corff llawn gyda thriniaeth wyneb sydyn; Sgwriad hallt, Tylino Cefn a Lapiad gwymon; neu Tylino Cefn a Lapiad Mwd cynnes. 

Prynu Tocyn Rhodd

 

Tocyn Triniaeth Sba£35 

Mynediad am ddim i bentref Portmeirion ynghyd ag un o'r canlynol: Tylino cefn, Tylino'r pen, Tylino cefn cerrig poeth, triniaeth wyneb Tropic.

Prynu Tocyn Rhodd