AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Mawredd Mawrth

Mawredd Mawrth

Archebwch 3 noson am bris 2!

Bydd ein cynnig gorau erioed ar gael drwy gydol mis Mawrth. Archebwch 3 noson o wely a brecwast canol wythnos am bris 2! 

Wir i chi, rydym yn cynnig noson ychwanegol am ddim i’n gwesteion. Dyma andros o fargen ar wyliau byr yn harddwch Pentref Portmeirion. 

Lleoedd cyfyngedig sydd ar gael, felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi. 
Prisiau o £69.50 y pen y noson ar sail 2 berson yn rhannu.

Cynnig yn ddilys 1 Mawrth – 2 Ebrill 2020, a bwrw bod lle ar gael. Mae’r cynnig ar gael ar sail talu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael.

Archebwch gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru